Croeso i Ysgol Parcyrhun

Llythyr Diwedd Flwyddyn

Please click to open

END OF YEAR LETTER

File size: 351 KB (Word File)

 

Trefniant Dosbarth 2020-21

Please click to open

Class Organisation 2020 21

File size: 351 KB (Word File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 10.7.20

Please click to open

Llythyr Rhieni 10 7 20

File size: 215 KB (PDF File)

 

Newidiadau i'r Ysgol

 

Llythyr 3 Ail-agor Ysgol

 

Please click to open

AIL AGOR YR YSGOL LLYTHYR 3

File size: 74 KB (Word File)

 

Pecyn Croeso nôl - Disgyblion a Rhieni

Please click to open

Pecyn Croeso Nôl Disgyblion A Rhieni

File size: 1.1 MB (PDF File)

 

Newid i ddyddiad diwedd tymor

Please click to open

Newid I Ddyddiad Diwedd Tymor

File size: 15 KB (Word File)

 

 AMSERLENNI DYCHWELYD I'R YSGOL

Please click to open

CA2 AMSERLEN DYCHWELYD

File size: 13 KB (Word File)

CYFNOD SYLFAEN AMSERLEN DYCHWELYD

File size: 13 KB (Word File)

 

Pwysig- Rhwydwaith Diabetes Cymru i Blant a Phobl Ifanc 

 

Please click to open

Symptomau Diabetes Math 1

File size: 472 KB ()

 

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg

Please click to open

Llythyr Rhieni 19 06 20

File size: 194 KB (Word File)

 

 

Llythyr 2 Ail-agor Ysgol

Please click to open

LLYTHYR 2 AIL AGOR YSGOL

File size: 20 KB (Word File)

 

 

Llythyr Ail-agor Ysgol

Please click to open

RE OPENING SCHOOL LETTER 1

File size: 145 KB (Word File)

 

Holiadur Dychwelyd i'r Ysgol

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k5ynUZKTSSpKjPrwkFcZP4tUMDhLUVBFUlpSNkc0VktLNFNVOVUxNVNFSC4u

 

Llythyr gan Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Please click to open

Letter To Parents School Opening

File size: 290 KB (PDF File)

 

 

Operation Encompass

Please click to open

Llythyr Operation Encompass

File size: 221 KB (Word File)

 

 

Diweddariad Cynllun Gwên (Mehefin 2020)

Please click to open

Cynllun Gwen Mehefin2020

File size: 423 KB (PDF File)

 

Gwasanaeth Prydau Ysgol am Ddim

Fel y gwyddoch efallai, mae'r ffordd y mae'r gwasanaeth prydau ysgol am ddim yn cael ei ddarparu yn newid ac o ddydd Llun 4ydd Mai bydd y rhan fwyaf o deuluoedd yn gymwys i gael taliadau uniongyrchol.

Mae'r wybodaeth hon wedi cael ei gyhoeddi ar-lein a thrwy negeseuon testun a negeseuon e-bost hefyd. 

Gellir dod i hyd i ragor o wybodaeth am y newidiadau a mynediad i'r ffurflen ar-lein drwy'r linc isod:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/04/coronavirus/taliadau-uniongyrchol-prydau-ysgol-am-ddim-coronafeirws-covid-19/#.XqlsJ0F7nIU

 

Darparu gofal i blant gweithwyr allweddol

 http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/#.XnTNfOr7TIU

 

Gwybodaeth- Ysgol ar gau

Please click to open

Ysgol Ar Gau School Closed

File size: 281 KB (PDF File)