Llythyron i Rieni

Rhifau Ffôn Defnyddiol

Please click to open

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 08.09.21

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Please click to open

 

 

Clwb Pêl-droed Rhydaman- Sesiynau Ymarfer Pêl-droed

PHOTO 2021 07 06 20 19 05

PHOTO 2021 07 14 14 26 37

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 14.07.21

Please click to open

Llythyr Rhieni Gorffennaf 2021

File size: 281 KB (PDF File)

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 05.03.21

Please click to open

Llythyr Rhieni Mawrth 5Ed 2021

File size: 196 KB (Word File)

 

Diweddariad Ysgolion Llywodraeth Cymru 22.02.21

Please click to open

WG Announcement Feb 22

File size: 15 KB (Word File)

 

Cyrsiau Cymraeg yn y Cartref

Please click to open

Cymraeg Yn Y Cartref

File size: 313 KB ()

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 11.02.21

Please click to open

Llythyr Rhieni 11 02 2021

File size: 298 KB (PDF File)

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 05.02.21

Please click to open

Llythyr Rieni 05 02 21

File size: 206 KB (PDF File)

 

Gwybodaeth Clwb Cwtsh

 Clwb Cwtsh 25121

 

Llythyr i Rieni 15.1.21

Please click to open

Letter 150121

File size: 152 KB (Word File)

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT 7.1.21

Please click to open

Llythyr Rhieni 7 1 21

File size: 207 KB (PDF File)

 

 

LLYTHYR PYDd 5.1.21

Please click to open

FSM Letter January 2021

File size: 144 KB (Word File)

 

 

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT  18.12.20

Please click to open

Llythyr I Rhieni Ionawr 2021 1

File size: 233 KB (PDF File)

 

Llythyr Pwysig i Rieni 11.12.20

Please click to open

Llythyr Rhieni Dysgu Cyfunol 111220

File size: 141 KB (Word File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 11.12.20

 

Please click to open

Llythyr Rhieni 11 12 20

File size: 262 KB (PDF File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant 3.12.20

Please click to open

Llythyr Rhieni Rhagfyr 3Ydd 2020

File size: 319 KB (PDF File)

 

Llythyr Gorchuddion Wyneb 24.11.20

Please click to open

 

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 21.10.20

Please click to open

Llythyr Rhieni A Gofalwyr 21 10 20

File size: 267 KB (PDF File)

 

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer COVID-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu 

 

Please click to open

Pryd I Gael Prawf

File size: 983 KB (PDF File)

 

Gwybodaeth i Rieni ynglyn â phrofi am Covid

Please click to open

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 11.9.20

Please click to open

Llythyr Gan Y Cyfarwyddwr Addysg 11920

File size: 193 KB (Word File)

 

Llythyr 1- 3.9.20

Please click to open

Letter 1 Llythyr 1

File size: 145 KB (Word File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg 10.7.20

Please click to open

Llythyr Rhieni 10 7 20

File size: 215 KB (PDF File)

 

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg

Please click to open

Llythyr Rhieni 19 06 20

File size: 194 KB (Word File)

 

 Llythyr gan Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Please click to open

Letter To Parents School Opening

File size: 290 KB (PDF File)