Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

 

Cyfle olaf i archebu eich lle ar gyfer y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol a gynhelir yn Celtic Manor, Newport ddydd Mercher 20 Mehefin 2018.

 

Thema'r digwyddiad yw ‘Rhannu arferion digidol i gefnogi cwricwlwm sy'n datblygu’

 

Bydd y digwyddiad eleni yn cynnwys:

  • Araith agoriadol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
  • cyhoeddi enillydd Gwobr disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol
  • 'Marchnad ddigidol ' sy'n arddangos enghreifftiau arloesol o sut mae arferion digidol yn cael eu datblygu mewn ysgolion ledled Cymru.

Y dyddiad cau i gofrestru yw 15 Mehefin.

 

Am fwy o wybodaeth a sut i gofrestru ar y dudalen NDLE 2018.