Adroddiad Arolwg Estyn

Cliciwch ar y ddolen i agor Adroddiad Arolwg Estyn yn dilyn ein harolwg ym mis Rhagfyr, 2016.

 

https://www.estyn.llyw.cymru/sites/default/files/documents/Ysgol%20Gynradd%20Parcyrhun.pdf